Sessies

Van LEEFomgeving naar LEERomgeving voor studenten in opleiding HTV MBO Amersfoort
Win- win- win voor studenten, gemeente en samenleving

MBO Amersfoort School voor Veiligheid – Projectbureau Projecthuizen.nl en Gemeente Amersfoort hebben van de leefomgeving een leeromgeving ontwikkeld. De leefomgeving in winkelcentra en wijken is een leeromgeving geworden voor studenten in opleiding tot handhaver. De studenten in uniform, schouwen de winkelgebieden, spreken ondernemers en inwoners aan op o.a. zwerfafval, hondenbeleid en fietsers in het winkelgebied. Met als resultaat: een zichtbare vermindering van overlast.

Dit “Project Gestuurd Opleiden” leverde in 2018 de tweede prijs op tijdens de Verkiezingen Handhaving en Toezicht. Het is doorontwikkeld en dit heeft geresulteerd tot een vast onderdeel in de opleiding, waar wekelijks ruim tachtig 1e -, 2e - en Niveau 4 studenten aan deelnemen.

Tijdens de inspiratiessessie delen we met plezier de ervaringen en kennis die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgedaan en vooral wat deze betekenisvolle samenwerking opbrengt voor de studenten, de gemeente en de samenleving!

Sylvia Krebber | Eigenaar Projecthuizen.nl
Bart van den Heuvel | Projectleider PGO MBO Amersfoort - Projecthuizen.nl
Luca van Antwerpen | Toezichthouder/Buitengewoon opsporingsambtenaar, Gemeente Amersfoort 

-------------

Leren(d) kijken naar de natuur

Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Erwin van der Werf en Wim Vosgezang | Praktijkschool PDM

-------------

Toezicht en handhaving op evenementen

Wat speelt er qua vergunningen rondom een evenement? Welke wetten en vergunningsvoorschriften zijn van belang? En hoe schakel je tussen taken, rollen, bevoegdheden en ketenpartners?

Roelf Pot | senior adviseur NIVOO Crowdprofessionals

-------------

Maak kennis met Halt - Wat kan Halt voor jou betekenen?

Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat iedere jongere een tweede kans verdient. In deze workshop maak je kennis met Halt als organisatie: wie zijn wij, wat doen wij en ook belangrijk: wat kunnen wij (samen met de BOA) voor jongeren betekenen?

Je wordt op een interactieve manier meegenomen in de bevoegdheden die de BOA heeft om naar Halt te verwijzen én je komt erachter wat Halt kan betekenen bij lokale problematiek. Wil jij weten wat de meerwaarde is van het doorverwijzen naar Halt? Dan is deze sessie voor jou!

Esther Schroeten | relatiemanager Halt  en portefeuillehouder boa’s
Macy Kroon | beleidsadviseur en juriste Halt

-------------

Handhavingsarrangement
Wat kan je er als BOA mee in de praktijk?

Meer en meer gemeenten hebben of zijn bezig met het opstellen van een handhavingsarrangement. Bedoeling is dat de afspraken die hierin zijn opgenomen, leiden tot een betere samenwerking tussen boa’s en politie. Maar is dit ook zo en wat betekent dit arrangement eigenlijk voor jou als boa? Wat heb of merk je ervan in je dagelijkse praktijk?

Tijdens deze workshop hoor je hoe in Rotterdam omgegaan wordt met het handhavingsarrangement en krijg je antwoord op vragen als:
 • Waarom een handhavingsarrangement?
 • Wat staat er wel en wat staat er niet in?
 • Wat is de betekenis ervan voor jou als boa?
Marc Wesselius | Direct Toezichthouder Buitengewoon Opsporingsambtenaren Hoofdinspecteur van politie, Eenheid Rotterdam
Ron Snijders | Beleidsadviseur Toezicht & Handhaving, Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

-------------

Ondermijningsboa’s Breda

Een kijkje in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hoe de ondermijningsboa’s in Breda zelf actief op zoek gaan naar ondermijningsgevoelige branches en deze actief aanpakt!

Joey Dagceken | BOA, Gemeente Breda

-------------

Landelijk delen van bestuurlijke- en strafrechtelijke gegevens

Bij een verwerking van politiegegevens (Wpg) is het landelijk delen van alle voor de taak van de opsporingsambtenaar bestemde gegevens verplicht.

Met de komst van het in opdracht van het ministerie van LNV gerealiseerde Landelijk Honden Dossier is binnen het Toezichtregistratie Systeem Common-Ground software ontwikkeld voor het landelijk delen van bestuurlijke informatie. Hoe zorg je ervoor dat de AVG en Wpg processen zodanig geborgd zijn, dat de vastgelegde informatie in deze twee kolommen ook in de juridische context op de juiste manier beschikbaar is voor handhaving en vervolging.

Ontdek de methodiek en beschikbare mogelijkheden die dit mogelijk maken.

Hans Liekens | Directeur, NatuurNetwerk b.v.

-------------

De (nieuwe) alcoholwet in de praktijk

Wat is er in de praktijk veranderd sinds per 1 juli 2021 de alcoholwet in werking is getreden ter vervanging van de Drank- en Horecawet? Sommige gemeenten hebben al gebruik gemaakt van de (nieuwe) verordende bevoegdheden, sommige wellicht nog niet. Hoe kan je hier als toezichthouder (of andere betrokkene vanuit de gemeente) een aandeel in leveren indien dit al wel of nog niet is ingericht, en hoe voer je dit vervolgens uit?
 
Wat in deze sessie aan bod komt:

 • Inzicht in de mogelijkheden van (nieuwe) verordende bevoegdheid voor de burgemeester;
 • Wederverstrekking;
 • De verkoop van alcoholhoudende drank op afstand.
 • Het stunten met prijzen;
 • Aanwijzen van alcoholoverlastgebieden (en het toezicht hierop);
 • Verhouding Alcoholwet, Alcoholregeling en het Alcoholbesluit in relatie tot  het Bouwbesluit voor de toetsing en het verlenen van een Alcoholwetvergunning.
Gerben Pronk | Senior inspecteur gebruikstoezicht, gemeente Amsterdam /   SDU auteur + docent bijzondere wetten.

-------------

Ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken

Over het algemeen kun je in Nederland heerlijk recreëren in de vele vakantieparken en campings die Nederland rijk is, maar sommige Nederlandse vakantieparken hebben hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Deze problemen kunnen uiteenlopen van overlast door dronkenschap of lawaai tot verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van seksuele uitbuiting, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) richt zich met name op ondermijning op vakantieparken. Tijdens krijg je handvatten om meer zicht te krijgen op de situatie op vakantieparken door:
 • Herkennen van signalen van ondermijning;
 • Inzicht in bedrijfsproces van de crimineel op en rondom deze vakantieparken. 
 
Lienke Hutten |  Adviseur, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

-------------

'Grip op integriteit' 
Sessie voor teamleiders
 
Gemeenten hebben een belangrijke rol als toezichthouder en handhaver van de openbare orde en veiligheid. Daarom moet de eigen integriteit op orde zijn en wordt voorbeeldgedrag verlangd. Want alleen goed voorbeeld doet volgen. Pas wanneer gemeenten de eigen zaken op orde hebben, kunnen zij zich effectief en efficiënt richten op hun maatschappelijke opgave. 

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving gaat op een interactieve manier in op wat er nodig is om meer grip op integriteit te krijgen.

Peter ten Hove | Adviseur, Organisatie: Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving

-------------

Drones in de lucht, handhaven of niet?

Het is niet de vraag of, maar alleen wanneer we meer drones zien in de lucht. Nieuwe Europese regelgeving maakt meer mogelijk en de drones zelf worden steeds beter en goedkoper.

Acht Nederlandse gemeenten hebben zich verenigd in een ambtelijke samenwerking: Drone Netwerk Gemeenten (Drone Netwerk Gemeenten | Samenwerken op een nieuw gemeentelijk domein).

Tijdens deze sessie gaan we in op de vraag hoe je als BOA omgaat met handhaving van het gebruik van drones. Want hoe zit het met de nieuwe regels? Wat zien we in de praktijk gebeuren? En we laten voorbeelden zien van de inzet van drones voor gemeentelijke taken.

Drone Netwerk Gemeente | Spreker wordt binnenkort bekend gemaakt

-------------

Toezicht in het zomerseizoen

Na een lange periode van Corona-maatregelen, waaronder het sluiten van horecabedrijven en het verbod op evenementen, belooft het een hete zomer te worden. Een periode waarin de horeca en terrassen weer vol zullen zitten. Er zal meer drukte op straat zijn, waarbij ook alcoholhoudende drank genuttigd zal worden. Daarnaast zullen er weer veel evenementen plaatsvinden. Activiteiten waarbij mogelijk overlast kan worden veroorzaakt. Voor zowel nieuwe als ervaren toezichthouders zetten we in deze workshop de regels, bevoegdheden en best practices op een rij.

Tijdens deze sessie worden handvatten gegeven voor het toezicht op:
 • Terrassen (gemeentelijke regelgeving / APV en overlast)
 • Alcoholgebruik / overlast (Alcoholwet en APV)
 • Evenementen (openbaar en besloten)

Gerben Pronk | Senior inspecteur gebruikstoezicht, gemeente Amsterdam / SDU auteur + docent bijzondere wetten.

-------------

Bevoegdheden Boa’s volgens de Awb bij bv binnentreden
 
Welke bestuursrechtelijke taken en wettelijke bevoegdheden hebben boa’s en hoe kunnen zij dit toepassen in de dagelijkse praktijk? Waar moeten ze rekening mee houden?

Onderwerpen die in deze workshop aan bod komen
 • Taken en bevoegdheden volgens de Algemene wet bestuursrecht
 • Wat mag wel of niet bij binnentreden van een woning, bedrijfspand of voertuig
 • Informele aanpak
 
Petra Weggemans | Eigenaar Juridisch Adviesbureau en trainer bij Segment

-------------

Het ONLINE domein! Online aanspreekbaar zijn voor de burger

De nieuwe wereld is ONLINE. Niet alleen maar iets voor jongeren.

 • Kun je ook online contact onderhouden of surveilleren?
 • Hoe ontvang je online zorgsignalen van een jongere of pik je signalen van ondermijning op?
 • Hoe monitor je of er een demonstratie dan wel bijeenkomst georganiseerd wordt in je werkgebied?
 • Hoe zorg je dat je vanuit je online positie kunt werken zonder dat je slachtoffer wordt van negatieve gesprekken?
 • Hoe laat je online zien dat je de BOA 3.0 bent?

In deze workshop laten we voorbeelden zien, geven we praktische tips MAAR kun je ook vragen stellen. Daarnaast zijn we op de beursvloer aanwezig voor leuke #selfies of een goed gesprek!

Winny van der Wal
| Directeur Jeugdboa.nl B.V.  

-------------

Handhaven met drones en bodycam

Kom live meekijken naar een aanhouding vanuit de camera meldkamer op het oefenterrein.

Hoe werkt het, wat heb je nodig, waarom is het belangrijk?  
Ervaar tijdens deze interactieve sessie zelf wat de meerwaarde is!

Anton Bos | Directeur BOAtrainer.nl B.V.


-------------

Ondermijning in de Praktijk

Tijdens deze sessie geven Henk de Vries en Wouter Staal van MB-ALL uitleg over het inzetten van de boa/toezichthouder in het aanpakken van ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

Henk gaat in op het thema ondermijning en de mogelijkheden die het inzetten van boa's biedt. Wouter vult dit aan vanuit zijn praktijkervaring als ondermijnings-boa.

U krijgt inzicht in de mogelijkheden en de meerwaarde van het inzetten van boa's op ondermijning. De workshop is een mix van theorie en praktijk.

Henk de Vries | Adviseur/projectleider gespecialiseerd in ondermijning, MB-ALL
Wouter Staal | BOA, gespecialiseerd in ondermijning, MB-ALL


-------------

Handel meldingen beter af

Voor handhaving is goede informatie nodig, maar die is niet altijd voorhanden. Door de koppeling tussen Signalen en CityControl van Sigmax’ wordt ervoor gezorgd dat boa's meldingen over de openbare ruimte direct op straat kunnen inzien, opvolgen en afhandelen. Van zwerfafval tot geluidsoverlast door hangjongeren. Doordat 'Signalen' open source is ontwikkeld, kunnen ook andere gemeenten er gebruik van maken. Benieuwd hoe dit werkt?

Volg deze interactieve sessie om meer te leren over het digitaal afhandelen van meldingen met Signalen van de VNG.

Sigmax
| Sprekers worden binnenkort bekend gemaakt