Sessies

De wapenstok, waar slaat dat op?
Een verbredende kijk op de bewapening van de boa

Nu is het de wapenstok straks is het een volgend geweldsmiddel. Voeren we wel het juiste gesprek over hetgeen de individuele boa nodig heeft om zijn werk te kunnen doen en moeten we het opleiden van de individuele boa en het gehele team niet anders aanpakken?

In deze sessie plaatsen we de pilot van de korte wapenstok en de mogelijkheden voor de aanvraag van de wapenstok voor boa's in domein 1 in een breder perspectief. We zoomen in op de historische context van de discussie en plaatsen deze in een technisch en wetenschappelijk kader.

Met deze inzichten helpen we boa's, werkgevers en gemeenten een gefundeerd standpunt in te nemen rondom de taakstelling, training en uitrusting van haar medewerkers.

Martin van Steensel I docent gevaarsbeheersing Politie Nederland I Opleidingscoördinator bij Falcon Academie voor  Veiligheid en Handhaving. 

-------------

Omgaan met polariserende uitspraken als handhaver
"Jij bent ook een reptiel!”

We leven in een samenleving waarbij de boeren hun onvrede laten horen, waarbij er complottheorieën rondgaan, waarbij mensen zich vastlijmen aan schilderijen.

De polarisatie neemt toe, de maatschappelijke spanningen groeien en dat betekent dat de afstand tussen groepen burgers zich vergroot en verhardt. Dit wij-zij denken heeft gevolgen voor alle medewerkers in de frontlijn, zo ook de handhavers. Handhavers zijn getraind in het omgaan met emotioneel en agressief gedrag. Het omgaan met polariserende uitspraken vraagt echter een ander denkkader.

In deze workshop geeft Michiel Jansen, trainer van RadarVertige, u een korte stand van zaken als het gaat om polarisatie in Nederland en hij zal in het tweede deel van de workshop u praktische tips geven hoe slim om te gaan met mensen die in complotten geloven en polariserende uitspraken doen.

Michiel Jansen | Trainer, adviseur, RadarVertige

-------------

Nieuwe stroperij

In de hedendaagse maatschappij is het stropen van dieren nog steeds actueel. Daarbij veranderen ook steeds meer de middelen en de wijze waarop dieren worden gevangen of gedood.

Andere culturen brengen nieuwe inzichten en methoden met zich mee en vooral rond de verstedelijkte gebieden zie je dat er vaker wordt gestroopt met gebruik van ongewone middelen en materialen. Steeds vaker worden er zelfs materialen gebruikt die wij kunnen bestempelen als afval. Deze workshop geeft geen volledig beeld, maar wel een inzicht om ook anders te leren kijken naar mogelijke vormen van stroperij.

Edwin van Keulen |
Boswachter en docent
Jacques Holtus |
Boswachter en docent

-------------

Veilig werken op het water
Een kijkje in de nautische wereld en hoe de BOA daarin (veilig) kan werken.

  • Waar moet je als BOA op letten tijdens vaarsurveillance?
  • Waarom is het werken op het water heel anders dan op straat?
Wij delen onze ervaring en geven tips en tricks om bekend te worden met deze aparte tak van het werk.

Roel Smit |
Vaartrainer van de nationale politie, Smit vaartrainingen

-------------

Straatwijs met de Wet Politiegegevens (Wpg)
Praktische tips en tricks hoe om te gaan met het ter beschikking stellen van politiegegevens op straat. 

Welke gegevens, die onder de Wpg vallen, mag je delen met andere partijen (binnen en buiten de organisatie)? Welke waarborgen moet je in acht nemen? De docent gaat in op de vormvrije wijze van verstrekken, maar wel met een documentatieplicht. Niet alleen de documentatieplicht komt aan de orde, maar ook de plicht om een noodzakelijkheidstoets te doen.

Je ontvangt een flowchart (zakformaat) over het ter beschikking stellen en verstrekken van politiegegevens. 

Ramón Verbrugge | Zelfstandig ondernemer KVPoG en onder andere gespecialiseerd in de Wpg (was kwartiermaker Wpg Rijkswaterstaat en privacyfunctionaris voor Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen en Opsporingsdienst (BOD)

-------------

Project Afval Bijplaatsing gemeente Amsterdam
Minder (vaak) afval naast de containers door beter samenwerken

In de gemeente Amsterdam werken verschillende afdelingen (THOR, Stadswerken, Afval & Grondstoffen en de gebieden) intensief met elkaar samen en zorgen zo samen voor een schonere stad. Maak kennis met en leer van de ervaringen die de gemeente Amsterdam heeft opgedaan met het project Afval Bijplaatsing (ABP) sinds april 2019.  

Het ABP project is onderdeel van het Handhaving- en Toezichtpalet. Andere onderdelen van het ‘palet’ zijn de gastheren en gastvrouwen, jeugdcoaches en de BOA's in opleiding (BIO’s). Op deze onderdelen van het ‘palet’  wordt ook kort op ingegaan. Je hoort op welke wijze en met welk resultaat de gemeente Amsterdam omgaat met het opnemen van BOA's in opleiding en de opbouw van doorgroei mogelijkheden, van toezichthouder naar BOA, binnen het palet.

Maurice Jörissen | Aanvoerder(handhaver F) bij gemeente Amsterdam, THOR ABP

-------------

Leren(d) kijken naar de natuur


Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Erwin van der Werf en Martin Bank | Praktijkschool Politie, Dier en Milieu (PDM)

-------------

Afvaldumping
Wat zijn de signalen, wat kun je doen en hoe samen te werken met ketenpartners?

Een praktische sessie waarin u mee wordt genomen in de wereld van afvaldumpingen in brede zin. Wat kunt u doen, wat moet u vooral niet doen, welke gevaren kan u tegenkomen en waar kunt u als BOA een rol in betekenen?

Erwin van der Werf en Martin Bank | Praktijkschool Politie, Dier en Milieu (PDM)

-------------

Maak kennis met Halt - Wat kan Halt voor jou betekenen?

Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat iedere jongere een tweede kans verdient. In deze workshop maak je kennis met Halt als organisatie: wie zijn wij, wat doen wij en ook belangrijk: wat kunnen wij (samen met de BOA) voor jongeren betekenen?

Je wordt op een interactieve manier meegenomen in de bevoegdheden die de BOA heeft om naar Halt te verwijzen én je komt erachter wat Halt kan betekenen bij lokale problematiek. Wil jij weten wat de meerwaarde is van het doorverwijzen naar Halt? Dan is deze sessie voor jou!

Esther Schroeten | Relatiemanager Halt  en portefeuillehouder BOA’s
Elise de Wit | Uitvoerend projectleider boa's, Halt

-------------

Omgevingswet wat moet ik ermee?
 
Met de invoering van de Omgevingswet, verandert er veel voor de handhavers. Naast dat regels verdwijnen, veranderen of op een ‘andere plaats’ komen te staan, vallen er ook regels onder zorgplichtbepalingen. Wat houdt dit in en wat betekent dat voor de dagelijkse handhavingspraktijk?

Henk van Hoevelaken neemt je mee in de wereld van de Omgevingswet, zodat je aan het eind van deze sessie inzicht hebt in de globale wijzigingen en het doel van deze nieuwe wet.

Henk van Hoevelaken | Docent op het gebied van proces-verbaal en Omgevingswet, Segment

-------------

Handhavingsarrangement
Wat kan je er als BOA mee in de praktijk?

Meer en meer gemeenten hebben of zijn bezig met het opstellen van een handhavingsarrangement. Bedoeling is dat de afspraken die hierin zijn opgenomen, leiden tot een betere samenwerking tussen BOA’s en politie. Maar is dit ook zo en wat betekent dit arrangement eigenlijk voor jou als BOA? Wat heb of merk je ervan in je dagelijkse praktijk?

Tijdens deze sessie hoor je hoe in Rotterdam omgegaan wordt met het handhavingsarrangement en krijg je antwoord op vragen als:
  • Waarom een handhavingsarrangement?
  • Wat staat er wel en wat staat er niet in?
  • Wat is de betekenis ervan voor jou als BOA?
Ron Snijders | Beleidsadviseur Toezicht & Handhaving, Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

-------------

OndermijningsBOA’s Breda

Een kijkje in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hoe de ondermijningsBOA’s in Breda zelf actief op zoek gaan naar ondermijningsgevoelige branches en deze actief aanpakt!

Joey Dagceken | BOA, Gemeente Breda

-------------

Handel meldingen digitaal af in de openbare ruimte

Voor handhaving is goede informatie nodig, maar die is niet altijd voorhanden. Door de koppeling tussen Signalen en CityControl van Sigmax’ wordt ervoor gezorgd dat BOA's meldingen over de openbare ruimte direct op straat kunnen inzien, opvolgen en afhandelen. Van zwerfafval tot geluidsoverlast door hangjongeren. Doordat 'Signalen' open source is ontwikkeld, kunnen ook andere gemeenten er gebruik van maken.

Benieuwd hoe dit werkt? Volg deze interactieve sessie om meer te leren over het digitaal afhandelen van meldingen met Signalen.

Sigmax
| Sprekers worden binnenkort bekend gemaakt

-------------

Plaats Delict: BOA's op het goede spoor

De boa stuit geregeld op plekken waar een misdrijf is gepleegd of sporen van een misdrijf kunnen worden gevonden. Het ondeskundig betreden van een plaats delict of het verstoren van sporen kan funest zijn voor het forensisch onderzoek. Boa’s met kennis van de juist forensische werkprocessen zijn van grote meerwaarde.

Aan de hand van forensische sporen -bloed, haren, schoensporen, vingerafdrukken, werktuigsporen- wordt getracht te reconstrueren wat er zich op een plaats delict heeft afgespeeld. De bevindingen van de forensisch sporenonderzoeken worden in de rechtszaal gebruikt als bewijs om scenario’s te onderbouwen of ontkrachten. De bruikbaarheid van deze onderzoeken start bij de integriteit van de onderzochte sporen.

Deze workshop maakt je geen forensisch deskundige, maar geeft wel inzicht in het belang van de juiste benadering-, het afschermen en het vastleggen van plaatsen delict en er worden een aantal handige tips & tricks gedeeld voor het veiligstellen van sporen.

Marco Bosmans 
| Forensisch Adviseur, SPV


-------------

Ondermijning in de praktijk

Henk de Vries en Wouter Staal van MB-ALL geven uitleg over het inzetten van de BOA/toezichthouder in het aanpakken van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Henk zal ingaan op het thema ondermijning en de mogelijkheden die het inzetten van BOA's biedt. Wouter zal dit aanvullen vanuit zijn praktijkervaring als ondermijnings-BOA.

Met deze sessie geven zij inzicht in de mogelijkheden en de meerwaarde van het inzetten van BOA's op ondermijning. De sessie is een mix van theorie en praktijk.

Henk de Vries | Adviseur/projectleider gespecialiseerd in ondermijning, MB-ALL
Wouter Staal | BOA, gespecialiseerd in ondermijning, MB-ALL

-------------

Liefde op het eerste circulaire BOA-uniform

Dag in dag uit draag jij jouw BOA-uniform. Deze moet natuurlijk vooral fijn zitten en mag je niet belemmeren tijdens jouw werkzaamheden.

Ons nieuwste BOA-uniform sluit volledig aan op jullie actieve werkzaamheden. De polo’s drogen snel dankzij dri-Fit en sluiten mooi aan op het lichaam. De nieuwste worker is voorzien van stretch waardoor jij optimaal kunt bewegen. Naast deze voordelen qua comfort is er nog één heel groot voordeel. Het nieuwe pakket is circulair! Hoe dit precies werkt vertellen Peter Schijvens (Designer) en Jeanet van der Stoel (CSR manager) je graag tijdens deze workshop.

Peter Schijvens |
Designer bij Groenendijk Bedrijfskleding
Jeanet van der Stoel |
CSR Manager bij Groenendijk Bedrijfskleding