Programma

15e Dag van de BOA
09:00

Registratie en ontvangst met koffie en thee


09:30

Opening door de dagvoorzitter


09:45

Samenwerking BOA en Politie in de praktijk

De Direct Toezichthouder BOA oefent dagelijks toezicht uit op de juiste uitoefening van bevoegdheden en een goede samenwerking met de politie door boa’s.

Marc Wesselius, Direct Toezichthouder BOA's politie eenheid Rotterdam, neemt u aan de hand van zijn ervaringen mee in de Rotterdamse praktijk en gaat graag met u in gesprek over onder meer:
  • Succesfactoren voor optimale samenwerking BOA en Politie en de rol van de direct toezichthouder
  • Nut & noodzaak van politiebevoegdheden voor BOA’s
  • Afstemming en samenwerking BOA's en politie bij arrestantenbegeleiding
Marc Wesselius | Direct toezichthouder Buitengewoon Opsporingsambtenaren; Hoofdinspecteur van Politie, Eenheid Rotterdam

10:20

Pitches


10:30

BOA tijd

Ervaar, proef, voel de laatste BOA trends en ontwikkelingen op de beursvloer


12:10

Lunch


13:10

Gedrag als oplossing

Als je gedrag begrijpt dan pas kun je het effectief beïnvloeden

Patrick van Veen, gedragsbioloog, gebruikt wetenschappelijk onderzoek uit de biologie en gedragsleer om te begrijpen wat er gebeurt tussen mensen, op het werk of buiten op straat. Volgens Patrick zit de oplossing van problemen en het voorkomen ervan niet alleen in procedures of systemen, maar ook in het gedrag van mensen.

Patrick gebruikt het gedrag van apen als voorbeeld. Hij laat zien wat we van apenstreken kunnen leren en hoe je dit kunt gebruiken om bijvoorbeeld mensen te verleiden bepaald gedrag niet te vertonen of om escalatie te voorkomen.

Patrick van Veen | Gedragsbioloog, trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Hij is schrijver van onder meer ‘Help! Mijn baas is een aap’.

13:50

Pitch


14:00

Doorloop naar sessieronde 215:00

BOA tijd

Ervaar, proef, voel de laatste BOA trends en ontwikkelingen op de beursvloer


16:30

Borrel


Volg ons op social media