Sessies

11:20 - 12:10

1.1 De-escalered optreden

Aan de orde komen de theoretische benadering van frustratie agressie en instrumentele agressie. En aansluitend ervaart u in een gesimuleerde praktijksetting in welke mate gedrag wordt beïnvloed en in hoeverre eigen gedrag weer het gedrag van een ander uitlokt.

Bert van Herp, Docent, SPV
11:20 - 12:10

1.2 Ontdekkingsreis in dumpingen en vervolging wilde dieren

In een actieve setting wordt u meegenomen in de wereld van XTC dumping en krijgt u een ultieme inzicht in faunavervolging in Nederland.

Klaas Redder en Wim Vosgezang, docenten Praktijkschool van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming

 
11:20 - 12:10

1.3 Visie op de BOA 2025 (sessie voor teamleiders*)

Een discussieworkshop over de toekomst van de handhavers

Gert-Jan Schippers en Evert van de Pol, Adviesbureau voor veiligheid & handhaving

* Uiteraard zijn niet-teamleiders ook welkom.
11:20 - 12:10

1.4 De nieuwe Omgevingswet en handhaving

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet inwerking. Ook de toezichthouders BOA krijgen met deze wetswijziging te maken.   

Cindy Freese, neemt u in vogelvlucht mee door de Omgevingswet en zal met name aandacht schenken aan welke veranderingen de invoering van deze wet voor u als toezichthouder BOA betekent. 

Cindy Freese, Jurist toezicht en handhaving en programmamanager Omgevingswet bij de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO). Trainer Omgevingswet met de Omgevingsdames.

Volg ons op social media