Sessies

14:10 - 15:00

2.2 Veilig werken op het water

Een kijkje in de nautische wereld en hoe de BOA daarin (veilig) kan werken.

Waar moet je als BOA op letten tijdens vaarsurveillance?
Waarom is het werken op het water heel anders dan op straat?
Wij delen onze ervaring en geven tips en tricks om bekend te worden met deze aparte tak van het werk.

Roel Smit | Vaartrainer van de nationale politie, Smit vaartrainingen
14:10 - 15:00

2.3 Straatwijs met de Wet Politiegegevens (Wpg)

Praktische tips en tricks hoe om te gaan met het ter beschikking stellen van politiegegevens op straat.

Welke gegevens, die onder de Wpg vallen, mag je delen met andere partijen (binnen en buiten de organisatie)? Welke waarborgen moet je in acht nemen? De docent gaat in op de vormvrije wijze van verstrekken, maar wel met een documentatieplicht. Niet alleen de documentatieplicht komt aan de orde, maar ook de plicht om een noodzakelijkheidstoets te doen.

Je ontvangt een flowchart (zakformaat) over het ter beschikking stellen en verstrekken van politiegegevens.

Ramón Verbrugge | Zelfstandig ondernemer KVPoG en onder andere gespecialiseerd in de Wpg (was kwartiermaker Wpg Rijkswaterstaat en privacyfunctionaris voor Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen en Opsporingsdienst (BOD)
14:10 - 15:00

2.4 Leren(d) kijken naar de natuur

Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Erwin van der Werf en Martin Bank | Praktijkschool Politie, Dier en Milieu (PDM)
14:10 - 15:00

2.5 OndermijningsBOA’s Breda

Een kijkje in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hoe de ondermijningsBOA’s in Breda zelf actief op zoek gaan naar ondermijningsgevoelige branches en deze actief aanpakt!

Joey Dagceken | BOA, Gemeente Breda
14:10 - 15:00

2.6 Plaats Delict: BOA's op het goede spoor

De boa stuit geregeld op plekken waar een misdrijf is gepleegd of sporen van een misdrijf kunnen worden gevonden. Het ondeskundig betreden van een plaats delict of het verstoren van sporen kan funest zijn voor het forensisch onderzoek. Boa’s met kennis van de juist forensische werkprocessen zijn van grote meerwaarde.

Aan de hand van forensische sporen -bloed, haren, schoensporen, vingerafdrukken, werktuigsporen- wordt getracht te reconstrueren wat er zich op een plaats delict heeft afgespeeld. De bevindingen van de forensisch sporenonderzoeken worden in de rechtszaal gebruikt als bewijs om scenario’s te onderbouwen of ontkrachten. De bruikbaarheid van deze onderzoeken start bij de integriteit van de onderzochte sporen.

Deze workshop maakt je geen forensisch deskundige, maar geeft wel inzicht in het belang van de juiste benadering-, het afschermen en het vastleggen van plaatsen delict en er worden een aantal handige tips & tricks gedeeld voor het veiligstellen van sporen.

Marco Bosmans
 | Forensisch Adviseur, SPV

Volg ons op social media