• georganiseerd door

Programma

15e Dag van de BOA

15e Dag van de BOA

09:30

Welkom door de dagvoorzitter

Rogier Elshout | Dagvoorzitter

09:40

Samenwerking BOA en Politie in de praktijk

De Direct Toezichthouder BOA oefent dagelijks toezicht uit op de juiste uitoefening van bevoegdheden en een goede samenwerking met de politie door boa’s.

Marc Wesselius, Direct Toezichthouder BOA's politie eenheid Rotterdam, neemt u aan de hand van zijn ervaringen mee in de Rotterdamse praktijk en gaat graag met u in gesprek over onder meer:
 • Succesfactoren voor optimale samenwerking BOA en Politie en de rol van de direct toezichthouder
 • Nut & noodzaak van politiebevoegdheden voor BOA’s
 • Afstemming en samenwerking BOA's en politie bij arrestantenbegeleiding
Marc Wesselius | Direct toezichthouder Buitengewoon Opsporingsambtenaren; Hoofdinspecteur van Politie, Eenheid Rotterdam

10:15

Handhaven in coronatijd

Belang van delen van praktijkervaringen!

Daan Monnickendam | Secretaris Handhaving Nederland en Operationeel Coördinator Handhaving (i.o), Taakaccent Jeugd & Wijkzorg, gemeente Baarn 

Sten Meijer | Secretaris BOA-Platform en BOA-expertisecentrum

10:30

Pauze


10:40

Coronawet en de (handhavings)praktijk

 • Wat wordt nu precies verboden en wat niet (meer)?
 • Hoe kunnen de maatregelen nieuwe stijl worden gehandhaafd en door wie?
 • Laat de ‘coronajurisprudentie’ al een eenduidig beeld zien? Wat kunnen we ervan leren?
 • Is er door juridische onduidelijkheid inmiddels ‘handhavingsverlegenheid’ ontstaan?
 • Verschilt de wijze van ‘coronahandhaving’ van gemeente tot gemeente sterk? Zo ja, is dat wenselijk en wat zijn de gevolgen daarvan?

Adriaan Wierenga | Noodrecht-specialist bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid - Rijksuniversiteit Groningen. Gastdocent aan de Nederlandse Politieacademie en lid van de deskundigencommissie van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

11:10

Pauze


11:30

Handhaving en weerbare buurten

In deze workshop nemen wij je mee in de zoektocht naar concrete maatregen die juist Handhaving heeft om wijken veilig en leefbaar te houden. De belangrijkste risico’s in wijken zijn ondermijning, oplopende spanningen tussen groepen bewoners, agressie tegen hulpverleners, politie en handhavers, afnemende betrokkenheid en vertrouwen in overheid. Veel gemeenten zoeken het antwoord op deze risico’s in het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van de bewoners.

In deze workshop onderzoeken wij hoe handhaving een herkenbare rol kan vervullen in de veiligheidsketen en zo een onderdeel van de oplossing wordt.
 
Michiel Jansen |Trainer Segment BoAcademie en Factor Veiligheid

12:00

Bekendmaking winnaar JBL box


12:10

Lunch bezoek de digitale beursvloer!


13:00

Smart Com Portofoonsysteem van de toekomst

Voor BOA’s zijn traditionele portofoonsystemen niet ideaal. Het is kostbaar en bewerkelijk om overal radiocommunicatie mogelijk te maken. Daarnaast is alleen spraak mogelijk, terwijl BOA’s steeds vaker apps gebruiken.

De oplossing hebben we gevonden via een eigen infrastructuur op de zenders van T-Mobile waar buitenstaanders geen toegang op hebben. BOA’s hebben gegarandeerd capaciteit en altijd onderling verbinding.

Handhavers hebben nu een eigen missie kritiek communicatiesysteem.

Tijdens de dag van de BOA op 7 december ziet u hoe u waarom deze techniek de traditionele radioportofoonsystemen voor OOV en Handhavingorganisaties gaat vervangen.  

 
Jan-Pieter Post | Consultant OOV Missiekritische Communicatie, Flash Private Mobile Networks

Nico Hortensius | Business Development Manager OOV, PrioCom BV

13:30

Pauze


13:40

Verwerken van persoons- en politiegegevens

Zorg dat u goed op de hoogte bent als het gaat om:

 • Wat is het verschil tussen het verwerken van persoons en politiegegevens, nu de opsporingstaak onder de Wpg moet worden verwerkt?
 • Hoe moet je omgaan met het uitwisselen van persoonsgegevens vanuit de ene taak naar de andere taak?
 • Hoe om te gaan met het verstrekken van persoons- en politiegegevens aan derden?

Yvette Kuijt | Juridisch adviseur, Korpsstaf Politie

14:10

Pauze


14:20

DOE EENS FF NORMAAL

Heden ten dage is er een toename van agressie tegen iedereen die ook maar iets in de hulpverlening doet.
 
Weinig tot geen respect meer voor mensen die een uniform dragen. We gaan op reis met elkaar om emotionele weerbaarheid te ontwikkelen want tijdens deze interactieve workshop gaan we kijken wat agressie nou precies is en waar die agressie nou vandaan komt. Is agressie iets wat bij de agressor zit of zijn wij het als geüniformeerden die de agressie veroorzaken en hoe kunnen we het van beide kanten tegengaan? We kijken naar wat voor impact agressie heeft en hoe we daarin het ziekteverzuim van een medewerker die met agressie te maken heeft gehad voorkomen.   

Ed Nouwen | Directeur, Kenniscentrum voor Agressie

14:50

Pauze


15:00

Onveilige werkomgeving voor BOA's

Is het gebruik van bodycam, wapenstok en portofoon een risico of oplossing ?

Tijdens deze workshop spreken we over de (on)veiligheid van de BOA in het werkgebied. We zullen vanuit de dagelijkse beroepspraktijk ingaan op de verhoging van de veiligheid en professionaliteit van de BOA. De risico’s en voordelen van het gebruik van de body cam, portofoon en wapenstok worden in beeld gebracht.

Anton Bos | Directeur Vaardigheid & Boatrainer B.V.

15:30

Pauze


15:40

De Wet politiegegevens voor de boa in de praktijk

In deze workshop krijgen de boa en zijn werkgever handvaten aangereikt om volgens de regels te werken. Verder gaan we op interactieve wijze aan de slag met praktijkvoorbeelden en krijg je hulpmiddelen aangeboden om het werk makkelijker te maken. Ter sprake komen onder andere art.8 en 9 gegevens en de mogelijkheden om gegevens te delen.

Suzanne Franken heeft zich sinds 2007 in de Wpg verdiept en in de vraag hoe werkprocessen en systemen aangepast moeten worden om volgens de wet te kunnen werken. Zij heeft onder andere voor de politie gewerkt en is auteur van onder andere het Praktijkzakboek Wet politiegegevens voor boa’s, de Verstrekkingenwijzer voor boa's en het Naslagwerk Verstrekken voor boa's.

Suzanne Franken | Wpg-deskundige, trainer NatuurNetwerk

16:10

Pauze


16:20

Zaakgericht handhaven: de vervolgstap in digitale handhaving

De verantwoordelijkheden van toezicht en handhaving nemen toe en gemeenten vragen naar meer proces gerichte ondersteuning. De handhaving en opvolging van processen zoals het afhandelen van meldingen zijn vaak nog tijdrovend, versnipperd en onoverzichtelijk. Hierdoor is het voeren van een goede regie door toezicht & handhaving lastig.

Met zaakgericht handhaven zetten gemeenten de volgende stap in digitale handhaving. In deze workshop leggen we uit hoe het digitaal afhandelen van meldingen voor een nieuwe efficiencyslag zorgt.

Stefan Kuiper | Propositiemanager handhaving, Sigmax

16:50

Einde


Volg ons op social media