BOA Webinar: Verkeershandhavingspilot Utrecht

Donderdag 1 juli | 11.00 - 12.00 uur

De gemeente Utrecht is afgelopen februari een pilot van zes maanden gestart waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren fietsers mogen bekeuren bij verkeersovertredingen. Het gaat om de overtredingen die ontstaan bij door rood licht rijden, bellen en appen op de fiets en bij ontbrekende verlichting in het donker.

Het is een van de pilots waarin wordt onderzocht of boa’s meer bevoegdheden en/of verdedigingsmiddelen kunnen krijgen. De gemeente werkt hierbij samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar Ministerie. Tijdens dit webinar hoort u meer over deze pilot.

De docenten
Alex Geurts | Teamleider/ Plv. afdelingshoofd VTH-THOR, gemeente Utrecht
Stefanos Manetas | Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving, gemeente Utrecht

Volg ons op social media