Programma

             
09.00          ONTVANGST  
          Registratie en ontvangst met koffie en thee  
             

09.30

       

OPENING door dagvoorzitter Rogier Elshout, professioneel debatleider, presentator en dagvoorzitter

 
         

 

 

09.50

       

BOA en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’

Afgelopen december heeft de politie een verkenning gepubliceerd ‘Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’. Jaco van Hoorn licht deze verkenning verder toe, vanuit zijn positie als portefeuillehouder Korpscheftaken/Boa. Hij gaat graag het gesprek met u aan over:

Samenwerking tussen BOA’s en politie

Uitbreiding van taken van de BOA’s 

Toekennen van geweldsmiddelen

Jaco van Hoorn, Directeur van de stafdirectie Operatiën en portefeuillehouder Korpscheftaken/Boa, Politie

 

 
10.20        

Vragen en discussie met de deelnemers in de zaal over de samenwerking tussen BOA's en Politie in de praktijk

             
10.30         NETWERKPAUZE  
          Bezoek de interactieve beursvloer en diverse demonstraties  
             
11.00         EERSTE RONDE SESSIES zie eerste opzet  sessie overzicht  
             
12.00         LUNCH  
          Bezoek de interactieve beursvloer en diverse demonstraties  
         
 
 

13.00

       

Ondermijning en de rol van toezicht en handhaving

Aandacht voor het herkennen van ondermijningssignalen in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk een belangrijk onderdeel van het tegengaan van ondermijning. Wat is de schaal van ondermijnende criminaliteit, wat zijn de signalen en ook hoe om te gaan met het melden ervan? Allemaal vragen die Arjen Gerritsen met u de revue zal laten passeren en benieuwd is naar wat u in uw praktijk tegenkomt.

Arjen Gerritsen, Burgemeester van Almelo

 
             
13.50         Doorloop naar 2e ronde sessies  
             
14.00         TWEEDE RONDE SESSIES zie eerste opzet sessie overzicht  
             
15.00         NETWERKPAUZE   
          Bezoek de interactieve beursvloer en diverse demonstraties  
             
15.30         DERDE RONDE SESSIES - zie eerste opzet  sessie overzicht  
             
16.40         NETWERKBORREL  
             

           

 

Sessies 

de overige sessies worden binnenkort bekend gemaakt

 
   

Agressieve honden; bijtprotocol en plan van aanpak Rotterdam 

In verschillende gemeenten worden maatregelen genomen om bijtincidenten of overlast door honden terug te dringen. Ook Rotterdam neemt maatregelen tegen agressieve honden. In een bijtprotocol staan de regels die gelden en de maatregelen die worden genomen bij incidenten. 

Het bijtprotocol en het plan van aanpak zouden uiteindelijk moeten leiden tot minder ongelukken. Hoor hoe politie en gemeente in Rotterdam samen optrekken in de aanpak van agressieve honden en wat de werking (en handhaafbaarheid) van het bijtprotocol in de praktijk is. 

Om goed inzicht te verkrijgen in welke hondenrassen/-typen bijtincidenten veroorzaken is het van belang om te beschikken over betrouwbare data. Om deze goede registratie mogelijk te maken, zijn de politie en een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, in 2019 gestart met een pilot met het al bestaande landelijk systeem TRIAS. De eerste ervaringen hiermee hoort u tijdens de workshop.

Henri Schipper, Tactisch Coördinator Dierenwelzijn, Politie Eenheid Rotterdam

Leonoor de Ruyter van Steveninck, Adviseur Toezicht en Handhaving, Gemeente Rotterdam 

 

Informatiegestuurd handhaven

Robbert van Rooij, Regisseur publiek domein, Zuiver Regie en tot 1 januari 2018 Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving bij de gemeente Arnhem 

 

 

BOA examinering – aansluiting op huidige ontwikkelingen

 

Tijdens deze workshop verkennen we op welke toekomstige ontwikkelingen u als BOA voorbereid moet zijn. Graag gaan we met u in gesprek over of deze onderwerpen allemaal een plek hebben in de gestelde bekwaamheidseisen. Welke onderwerpen mist u nog in de Permanente Her- en Bijscholing (PHB)?

Ery van Bladel, Ambtelijk secretaris examencommissies ExTH

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering in aantocht
Regeren is vooruitzien
In 2020 wordt mogelijk het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingevoerd; dat klinkt nog ver weg, maar het gaat erg veel betekenen voor de BOA. Het overgrote deel van de artikelen van het Wetboek wijzigt van tekst of inhoud. Een jaar voorbereiding op deze aanpassing is dan ook hard nodig. 

Tijdens deze workshop hoort u:

- Wat houdt een nieuw Wetboek van Strafvordering in?

- Hoe ziet de indeling van het nieuwe wetboek er uit?

- Wat verandert inhoudelijk en wat betreft taalgebruik en voorwaarden op hoofdlijnen?

- Wat betekent de verandering voor examens en lesmateriaal?

Henk van Hoevelaken, Docent BOA en o.m. auteur van VIND Handhaving